Sık Sorulan Sorular

YÖK tarafından tanınan yerli psikoloji lisans anadallarından ve YÖK tarafından tanınan yabancı eşdeğerli psikoloji lisans anadallarından mezun olup lisans diploması almış kişiler psikolog unvanını kullanma hakkına sahiptir. Psikologlar, bireyin kişisel ve sosyal tutumlarını, davranışlarını, düşüncelerini ve duygusal durumlarını inceleyen; davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel tanımını ve açıklamasını temel alan profesyonellerdir.
Bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik psikolojisi, psikometri ve sosyal psikoloji, psikolojinin teorik temel alt alanları olarak sıralanabilir. Öte yandan psikolojinin uygulamalı alt alanları başlıca adli psikoloji, çevre psikolojisi, danışmanlık psikolojisi, din psikolojisi, eğitim/okul psikolojisi, endüstri ve organizasyon psikolojisi, fizyolojik psikoloji Psikoloji, Klinik Psikoloji, Nöropsikolojidir. , Psikofarmakoloji, Sağlık Psikolojisi. Spor ve Egzersiz Psikolojisi ile Trafik Psikolojisinden oluşur.
Klinik Psikolog, insanların duygusal ve zihinsel sağlığını değerlendiren, teşhis koyan ve tedavi eden lisanslı bir profesyoneldir. Uzman Klinik Psikolog Gizem İlhan gibi, bu alanda eğitim almış ve lisans sahibi olmuş bir uzman, genellikle şunları yapar: Davranış Değerlendirmesi: Klinik psikologlar, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını değerlendirmek için çeşitli testler ve değerlendirmeler kullanır. Bu değerlendirmeler, psikolojik sorunların tanımlanmasına yardımcı olur. Teşhis Koyma: Klinik psikologlar, elde edilen bilgileri kullanarak bireylere teşhis koyma yetkisine sahiptir. Bu teşhisler, bir kişinin ne tür bir psikolojik sorunla karşı karşıya olduğunu anlamalarına yardımcı olur.
Whatsapp
Telefon