Obsesyon Çeşitleri Nelerdir?

Obsesyon Çeşitleri Nelerdir?

Obsesyon, kişinin sürekli zihinsel olarak meşgul olması ile istenmeyen düşüncelerden etkilenmesi durumudur. Genel olarak obsesyon çeşitleri, kişinin normal yaşamını etkiler ve bu düşüncelerden kaçınmaya çalışmak stresli bir süreç haline gelir. Obsesif düşünceler kişinin kontrolü dışında ortaya çıkar. Kişi bu düşünceleri bastırmak veya kaçınmak için çeşitli zihinsel veya davranışsal stratejilere yönelir. Ayrıca bu özelliklere sahip kişiler OKB çeşitleri konusu hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır. Bu yazıda, obsesyon çeşitleri ve çeşitli takıntılar hakkında çeşitli bilgileri sizler ile paylaşacağız.


Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): Sık Görülen Takıntılar

Obsesif Kompulsif Bozukluk OKB, tekrarlayan obsesyonlar ve bu obsesyonlarla başa çıkmak için geliştirilen tekrarlayan kompulsiyonlarla (zorlantı) karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluktur. Obsesyon çeşitleri oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. OKB'de sık görülen takıntılar ise detayları ile aşağıdaki gibidir:Temizlik ve Düzenleme Takıntısı: Hijyen ve Sıralama

Toplumda temizlik hastalığı olarak da bilinen temizlik ve düzenleme takıntısı, sık görülen obsesyon çeşitlerindendir. Yaygın olarak görülen bu takıntıya sahip kişiler sürekli olarak kendilerini kirli hisseder. Genel olarak aşırı mikrop ve kir endişesinin yanı sıra sık ve uzun süre temizlik yapma durumu da söz konusudur. 

Kontrol ve Güvenlik Takıntıları: Sürekli Kontrol Etme İhtiyacı

OKB kapsamında, kişiler belirli obsesyonlara odaklanarak bu endişelerle başa çıkmak için çeşitli kompulsif davranışlar geliştirir. Kontrol ve güvenlik takıntısı, bu obsesyonlar arasında yer almaktadır. Bu takıntı, kişinin sürekli olarak belirli bir konuda kontrol kaybetme hissi veya güvenlikle ilgili endişeler taşımasıyla ilişkilidir. 


Simetri ve Düzen Takıntısı: Simetri Arayışı ve Yeniden Düzenleme


Simetri ve düzen takıntısı, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kapsamında sıkça karşılaşılan endişeler arasında yer almaktadır. Bu takıntıya sahip bireyler, çevrelerindeki nesnelerin veya düşüncelerin belirli bir simetri veya düzen içinde olmasını isteyebilirler. Simetri arayışı ve yeniden düzenleme, bu takıntıyla başa çıkma çabalarını içeren kompulsif davranışları ifade eder.


Simetri ve düzen takıntısı, kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkiler. Bilişsel davranış terapisi (BDT) bu tür obsesyonlar ve kompulsiyonlarla başa çıkma konusunda etkili bir tedavi yöntemidir. 

Sayılar ve Rakamlarla İlgili Takıntılar: Anlamsız Sayılarla Uğraşma

Sayılar ve rakamlarla ilgili takıntılar, sık görülen obsesyonlardan biridir. Anlamsız sayılarla uğraşmak, kişinin zorlayıcı düşüncelerle sürekli olarak meşgul olmasını ve bu düşüncelerle başa çıkma çabasını içerir. Matematiksel korkular ve sürekli olarak sayılarla hesap yapma takıntısı bu obsesyon türüne örnek olarak gösterilebilir.

Cinsellik ve İlişkilerle İlgili Takıntılar: Saplantılı Düşünceler

Cinsellik ve ilişkilerle ilgili takıntılar, OKB kapsamında karşılaşılan obsesyonlardan bir diğeridir. Bu takıntılar, kişinin cinsellikle, ilişkilerle veya ahlaki konularla ilgili istenmeyen ve sık sık rahatsız edici düşüncelere kapılmasını kapsar. Ahlaki endişeler, cinsel istismar endişesi ve partnerle ilgili takıntılar ise bu obsesyon türüne örnektir.


Mükemmeliyetçilik Takıntısı: Kusursuzluk Arayışı ve Kaygı

Mükemmeliyetçilik takıntısı, OKB ya da başka psikolojik durumlar kapsamında ortaya çıkabilen bir obsesyondur. Bu takıntı, kişinin sürekli olarak mükemmeli araması üzerinedir. Bu durum ise genellikle yoğun bir kaygıya neden olabilir. 


Sağlık ve Hastalık Takıntıları: Sürekli Hastalık Endişesi

Sağlık ve hastalık takıntısı, anksiyete bozuklukları içinde görülen obsesyonlardandır. Bu takıntı genellikle kişinin sürekli olarak kendi sağlığı ile ilgili aşırı endişe duymasıyla ilgilidir. Bu durum, "hipokondriyak" ya da "somatik obsesyonlar" olarak da ifade edilir.


Tedavisi ise Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) veya diğer terapi yöntemlerini kapsar. Terapi, kişinin sağlık endişelerini anlamasına, kabul etmesine ve başa çıkma stratejileri geliştirmesine yardımcı olur. Uzman Klinik Psikolog Gizem İlhan, bireylerin endişelerini anlamak ve uygun bir tedavi planı oluşturmak için çeşitli terapi yaklaşımlarını tercih eder. Ayrıca online terapi seçeneği ile Uzman Klinik Psikolog Gizem İlhan, terapiye erişim sürecinizi de son derece kolaylaştırır. Online Terapi Hizmetleri hakkında bilgi almak ve üst düzey klinik deneyimi için iletişime geçebilirsiniz.Yorumlar (0)

Yorum Yazın

Whatsapp
Telefon