Obsesif Narsist Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Obsesif Narsist Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Obsesif narsist, mükemmeliyetçilik, kontrol etme ihtiyacı ve aşırı hayranlık arzusu gibi narsist kişilik bozukluğu özelliklerini, obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) semptomlarıyla gösteren bir kişilik tipidir. Bu kişiler, kusursuz bir imaj sürdürme takıntısına sahip olabilir ve kendilerini veya çevrelerini sürekli olarak kontrol etme ihtiyacı hisseder. Aynı zamanda, başkalarının onayını ve hayranlığını takıntılı bir şekilde arzular ve bu onayı alamadıklarında öfke, utanç,  değersizlik duyguları yaşayabilirler.

Obsesif Narsist Nedir?

Obsesif narsist ne demek, obsesif narsist nedir ya da narsist kişilik bozukluğu nedir sorusunun yanıtını merak edenler için şu şekilde özel bir tanım yapabiliriz: Obsesif narsist, mükemmeliyetçi ve katı standartlara sahip olma eğilimindedir. Ayrıca kontrol etme ihtiyacı ve esnekliğe karşı direnç gösterir. Eleştirilere karşı aşırı hassasiyet gösterir ve savunmacı bir tutum sergiler. Başkalarının onayını ve hayranlığını takıntılı bir şekilde arar. Kendini veya çevresini sürekli kontrol etme ihtiyacı duyar. 

Obsesif narsist kişilik özellikleri arasında başarısızlıktan ve kusurlardan aşırı korkma durumu gösterilebilir. Duygularını ifade etmekte zorlanabilir. Empati eksikliği yaşar ve başkalarının duygularını anlamakta zorlanabilir. Kıskançlık ve sahiplenme eğilimleri gösterebilir. Obsesif narsist kişilik tipine sahip olanlar kibirli ve kendini beğenmiş tavırlar sergileyebilir. Tüm bu özelliklerin görüldüğü obsesif narsist kişilik bozukluğu farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir ve bazı tedavi yöntemleri sayesinde bununla mücadele edilebilir.


Obsesif Narsist Belirtileri

   • Sürekli bir şekilde kusursuz olma takıntısı
   • Kontrol etme ihtiyacı ve esnekliğe karşı direnç
   • Eleştirilere karşı aşırı hassasiyet ve öfkeyle tepki verme
   • Başkalarının onayını ve hayranlığını takıntılı bir şekilde arama
   • Kendini veya çevreyi sürekli kontrol etme ihtiyacı
   • Başarısızlıktan ve kusurlardan aşırı korkma
   • Duygularını ifade etmede zorlanma
   • Empati eksikliği ve başkalarının duygularını anlamada zorlanma
   • Kıskançlık ve sahiplenme eğilimi
   • Kibirli ve kendini beğenmiş tavırlar sergilObsesif Narsist Olma Olası Nedenleri

Obsesyon çeşitleri ile obsesif narsist olma nedenleri birçok farklı faktörle ilişkilidir. Obsesif narsist kişilik tipinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte bazı faktörler bu riski artırabilir:

 • Çocukluk çağı travmaları: Yetersiz sevgi ve ilgi görme, aşırı eleştiriye maruz kalma veya ihmal edilme gibi deneyimler obsesif narsist kişilik tipinin gelişmesine katkıda bulunabilir.

 • Genetik faktörler: Ailede narsist kişilik bozukluğu öyküsü olması, bu kişilik tipinin gelişme riskini artırabilir.

 • Beyin fonksiyonları: Beynin belirli bölgelerindeki farklılıklar obsesif narsist kişilik tipinin gelişmesine etkisi olabilir.  

Narsist olma özellikleri ve nedenleri arasında daha birçok faktör sıralanabilir. Obsesif kompulsif bozukluklarla baş etme teknikleri de obsesif narsist durumlarla ilgili önemli bilgileri içerir. Tüm bu problemlerle mücadele etmek için birçok tedavi yöntemi de uygulanabilir. Obsesif narsist kişilik bozukluğu için profesyonel destek alabilir ve tedavi yöntemlerini uygulayarak bununla mücadele edebilirsiniz.


Obsesif Narsist Kişilik Bozukluğu için En İyi Tedavi Yöntemleri

Obsesif narsist kişilik bozukluğu için en iyi tedavi yöntemi psikoterapidir. Psikoterapi, kişinin düşünme ve davranış kalıplarını anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve psikodinamik terapi, obsesif narsist kişilik bozukluğu tedavisinde en yaygın kullanılan psikoterapi türleridir. Obsesif narsist kişilik bozukluğu tedavisinde ilaç tedavisi de uygulanabilir. İlaçlar, depresyon, anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk gibi obsesif narsist kişilik bozukluğu ile ilişkili semptomları tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Obsesif narsist, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKB) ve narsistik kişilik bozukluğu (NKB) özelliklerini bir arada gösteren bir kişilik tipini ifade eder. Bu kişiler, mükemmeliyetçi ve kontrolcü özellikler sergilerken aynı zamanda kendilerini aşırı şekilde önemser. Obsesif narsist belirtileri gösteren bireyler genellikle başkalarının beklentilerine uyum sağlama konusunda zorlanırken, kendi beklentilerine ve standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalır. Bu durum, ilişkilerinde çeşitli sorunlara yol açabilir ve sosyal etkileşimlerinde zorluklar yaşamalarına neden olabilir. Narsist insan özellikleri ya da narsist belirtileri gösteren kişilerin bu anlamda terapi görmesi hem kendisi hem de çevresindeki insanlar için oldukça faydalı olacak bir karar olacaktır. Bu ihmal edilmemesi gereken bir durumdur.

Klinik Psikolog Gizem İlhan, obsesif narsist özellikleri gösteren bireylerle çalışarak onlara destek olmaktadır. Gizem İlhan, danışanlarıyla bireysel terapi seansları düzenlerken, onların yaşadıkları zorlukları anlamalarına ve bu özelliklerle nasıl başa çıkabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Ayrıca obsesif narsistik özelliklerin ilişkilerde yarattığı sorunları ele almak için danışanlarına çift terapisi de sunmaktadır. Gizem İlhan'ın terapi yaklaşımı, danışanlarının kendilerini daha iyi anlamalarına ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak şekilde kişiye özel olarak uyarlanmıştır. Ayrıca evinizin konforunda terapi almak isterseniz online randevu talep edebilirsiniz.

Yorumlar (0)

Yorum Yazın

Whatsapp
Telefon